CreativEnergy

Je postaveno na plně otevřené platformě Microsoft Dynamics CRM, která umožní realizovat velmi specifické požadavky s minimálními náklady na vývoj a správu.

Obsahuje intuitivní a snadno pochopitelné uživatelské rozhraní podobné Microsoft Office.

Partneři společnosti Microsoft navíc mohou nabídnout řešení na míru dle oborových či specifických potřeb.

Příprava některých menších změn CRM aplikace je tak snadná, že je může dokonce zajistit přímo váš interní správce systému

Cíl implementace CreativEnergy

Zaměstnancům poskytnout více času na komunikaci se zákazníky.

Managementu poskytnout detailní přehled o stavu společnosti.

Jak toho dosáhneme?

Automatizací časově náročných úloh.

Shromážděním všech informací, které jsou rozptýlené na papírových lístečcích nebo v noteboocích.

Výhoda modulového uspořádání

Tento systém je navržen způsobem, aby efektivně řídil širokou škálu úkolů, ale přitom si klient mohl zvolit moduly, které plně podpoří právě tu fázi růstu společnosti, ve které se nachází.

Jak vám CreativEnergy pomůže?

Samoobslužný zákaznické portál pozitivně ovlivňuje spokojenost zákazníků.

Je ústředním komunikačním kanálem směrem k zákazníkovi.

Přispívá k razantní úspoře nákladů na obsluhu.

CreativEnergy se snaží optimalizovat poměr mezi vynaloženými prostředky na získaného zákazníka a jeho příspěvkem k celkové marži společnosti

Sledujte spokojenost, získejte potřebná data, zanalyzujte je a získané informace zobrazte v relevantních situacích pružně reagujte na potřeby a problémy svých zákazníků

V dnešní době je klíčové mít perfektně fungující kontaktní centrum.

Správně cílená komunikace ovlivňuje pocity a vnímání vztahu zákazníků k firmě a tím i jejich retenci.

Při správném fungování snížíte celkové náklady na obsluhu klientů a budujete image společnosti.

Billingový a inkasní modul byl vhodně navržen tak, aby splňoval veškeré požadavky dodavatelů B2C, B2B a je připraven pro oblast komodit – Plyn, Elektřin (domácnosti a maloodběr).

Modul obsahuje:

 • Zákaznický koš
 • Saldokonto
 • Zálohy
 • Zúčtování
 • Faktury
 • Odečty
 • Správu pohledávek
 • Zprávy OTE
 • Banky
 • Účetnictví

Jeho součástí jsou i základní účetní funkce s přenosem do navazujícího standardního účetního systému.

Billingový a inkasní modul je vytvořen na principu tzv. „zákaznického účtu“ a primárně nepracuje s číslem platebního kalendáře, ale s číslem zákazníka.

Zákazník má přiřazeno pouze jedno unikátní číslo napříč celým systémem, jak pro plyn, tak i elektřinu, které identifikuje jeho Zákaznický účet.

Billingový a inkasní modul má přímý dopad na:

 • Úspora nákladů spojená se zpracováním faktur
 • Zjednodušení a zpřehlednění procesu zpracování faktur
 • Reporting o finanční situaci ve vztahu k fakturačnímu a saldokontnímu systému Minimalizování rizika při fakturaci – kontrolní mechanizmy fakturačního systému (kontrola zpráv z OTE oproti zadaným datům v systému)
 • Možnost archivace faktur a ostatních dokladů v elektronické podobě
 • Snížení pracovního zatížení interních lidských zdrojů
 • Přehledné a snadné vyhodnocování spotřeby na odběrných místech
 • Možnost napojení na externí systémy
 • Snížení nároků na vymáhání pohledávek:creative-04
  • systém zaznamenává faktury a platební kalendáře v prodlení,
  • umí vygenerovat různé stupně upozornění (pomocí SMS, emailu apod. dle nastavení),
  • reporty a sestavy dlužníků dle zadaných parametrů k dalšímu zpracování,
  • výstupy pro Advokátní kancelář (sestavy)
 • Zjednodušení procesu ručního dohledávání a párování plateb – párování podle VS, částky, účtu, pro ruční párování bude vidět i poznámka (zpráva pro příjemce)
 • Speciální fakturace umožňující vyúčtovat poplatky dle Ceníku rozšířených služeb

Využijte výhody naší integrační platformy, kterou propojíte i vzájemně nekompatibilní systémy.

Vzhledem ke komplexnosti požadovaných propojení využíváme výkonný technologický produkt, který umožňuje mapování a správu dat přenášených jednorázově, nebo pravidelně mezi různými databázovými systémy.

Prostředí integračního serveru obecně zajišťuje následující funkčnosti:

 • Aktivní poskytování integrovaných informací dalším systémům
 • Jednoduché aplikační rozhraní pro přístup z dalších systémů
 • Transformaci informací podle požadavků cílových systémů – změna formátů, převod číselníků, atd.
 • Rozložení integrovaných informací do datových struktur CRM, které nejsou shodné s datovými strukturami dalších systémů.
 • Validace informací a procesní zpracování

CreativEnergy - Kvalitní systém je základ úspěchu

 • Vytvořeno na přední platformě ve světě IT
 • Konfiguraci si vytvoříte podle potřeb Vaší energetické společnosti
 • Procesy a postupy dle zvyklostí v energetickém odvětví